Над 80% са напълно удовлетворени от продуктите и услугите ни

Резултатите от анкетата ни „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ сочат, че над 80% от запитаните са напълно удовлетворени от нашите продуктите и услугите. Най-високата възможна оценка дават 101 от 125 клиенти и служители, използващи продукти и услуги на фирмата.

Над 80% са напълно удовлетворени от продуктите и услугите ни

Резултати анкета „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?”, период: юни-ноември 2019 г.

Въпросите в анкетата са 21 и обхващат оценка на обслужването от страна на Финансово-счетоводния и търговския отдел; контактния център; отдел за приемане на заявки и планиране на доставките; специалистите от технически контрол и монтаж; специалисти техническо обслужване, поддръжка и проверки; шофьорите. Всички звена получават високи оценки относно качеството на обслужването като най-голям е броят на респондентите напълно доволни от Отдел за приемане на заявки и планиране (80.8%) и Търговския отдел (77.6%).

Резултатите от оценката на клиенти и служители относно твърдения за обслужването на V-Gas като цяло също показват високо ниво на удовлетвореност:

  • 105 от запитаните са напълно съгласни с твърдението „Предлаганите оферти са точни, ясни и прозрачни.
  • 101 от запитаните са напълно съгласни с твърдението „Доставените продукти са с добро качество.
  • 110 от запитаните са напълно съгласни с твърдението „Процесът на доставка е качествен и безопасен.
  • 82 от запитаните са напълно съгласни с твърдението „Цената на предлаганите продукти и услуги е адекватна спрямо пазара.
  • 108 от запитаните са напълно съгласни с твърдението „Бих препоръчал продуктите и услугите на V-Gas.

Над 80% са напълно удовлетворени от продуктите и услугите ни

Резултати анкета „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?”, период: юни-ноември 2019 г.

Повечето респонденти нямат конкретни препоръки, а някои от тях споделят „екипът ви е от професионалисти, коректни и отзивчиви хора“ и „Нямам препоръки, удоволствие е да се работи с тях.

За съжаление относително нисък процент от запитаните (50.9%) се осведомяват за продукти и услуги от уебсайта ни www.v-gas.bg, което може да се отдаде на факта, че едва 6.4% от попълнилите анкетата са на възраст между 21 и 32 години.

Изключително сме щастливи, че и анкетата „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?”, проведена сред нашите клиенти, доказва удовлетвореността им от продуктите и услугите на V-Gas. Ще продължаваме да работим в посока предоставяне на качествено и навременно обслужване.

Ако имате препоръки или въпроси към нас, ще се радваме да ни пишете на email: customer.service@v-gas.bg