за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Why Gas?
See moreИнсталации
Вижте повечеАвтогаз
Вижте повечеГазови бутилки
Вижте повече 

ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ

"Ви-Газ България" ЕАД продава газ пропан-бутан на българския пазар над 20 години - стартирайки през 1998 г. като "Шел газ България", през 2007 г. компанията променя името си на "Витогаз", а от 2013 г. оперира на пазара по името "Ви - Газ България" ЕАД. Основните направления за развитие на компанията са продажбите на автогаз, втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в резервоари, както и втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в бутилки от 10 и 20 кг.

Защо газ?

Доставката на пропан-бутан и пропан в резервоари и бутилки дължи своята популярност на многото си преимущества – автономно, сигурно и икономично енергоснабдяване, което може да бъде използвано във всяка точка от страната, дори и на места, където липсва електрозахранване. С използването на пропан-бутан може да се осигури енергия за отопление, за получаване на топла вода, за готвене, както и за улесняване на работния процес в над 2000 сфери от промишлеността, селското стопанство и туризма.

 

Разберете повече

 

София 02 423 47 60 0882 977 459
Пловдив 032 306 057 0882 977 456
Варна 052 800 027 0882 977 457
Бургас 056 702 582 0882 977 455
Велико Търново 062 520 746 0882 977 458
Шумен 054 913 346 0882 977 457
Благоевград 0899 840 849 0899 840 849
Плевен 064 803 346 0882 977 490
Созопол 0894 444 123 0885 646 486

News

What Is the Most Effective Way to Keep Your Home Warm?

What Is the Most Effective Way to Keep Your Home Warm?

If you haven't had a gas system for your home yet, you've probably already had received high electricity, heating and water bills. It's time to look for a more efficient way to keep the heat at home and optimiz...
Вижте повече...

How to Live a Healthier and Calmer Life in 2021?

How to Live a Healthier and Calmer Life in 2021?

New Year has always been an occasion for conclusions, but also a turning point for making promises. After the challenges of 2020, we are increasingly thinking about what we can change in our habits to lead a mo...
Вижте повече...

The Challenges of 2020 Increased Your Trust in V-Gas

The Challenges of 2020 Increased Your Trust in V-Gas

Our team has proven that it can provide high-quality services and products, even in complex situations 2020 was a year that has shown us that compliance with our most important business principles – profession...
Вижте повече...

From 2021 We Will Offer High Quality Composite Bottles of a New Generation

From 2021 We Will Offer High Quality Composite Bottles of a New Generation

The lightweight bottles with a capacity of 33 litres are produced by the proven leader in the industry – the Norwegian company Hexagon Ragasco От началото на 2021 г. ще предлагаме на българския пазар иновативн...
Вижте повече...

Some Practical Tips for Wintering the Caravan and Camper

Some Practical Tips for Wintering the Caravan and Camper

Prepare the camper for the upcoming winter season properly so that you can continue to use it for many years. The International Camping and Caravanning Federation (F.I.C.C.) gives specific recommendations on ho...
Вижте повече...

Why Autogas Could Help Us All Breathe More Easily

Why Autogas Could Help Us All Breathe More Easily

The crisis caused by the widespread use of COVID-19 and the emergency measures taken in a number of cities around the world have led to a significant improvement in air quality. After the "first" wave of the ...
Вижте повече...