Важни насоки за безопасна работа с пропан-бутан

Въпреки че пропан-бутанът е сред най-безопасните и екологични енергийни източници, спазването на правилата за експлоатацията му са от изключителна важност. Следвайте съветите ни за безопасност, за да се предпазите у дома и на работното място.

Ето и няколко от тях:

+ Използвайте уреди и оборудване на газ само в добре проветриви помещения.

Винаги проверявайте дали помещенията, в които се използва пропан-бутан са добре вентилирани и отворите за въздух не се запушват. Важно е във вашата кухня да разполагате с вентилатор за аспиратор. Ако домът ви е с двоен стъклопакет или е устойчив на течение, уверете се, че все още има достатъчно циркулиращ въздух в помещението.

+ Периодично проверявайте дали маркучът не е увреден и дали херметичната връзката с уредите е здрава.

Винаги проверявайте маркировката на маркуча. Тя трябва да индикира, че той е подходящ за LPG (Liquefied Petroleum Gas) или GPL (Gas di Petrolio Liquefatto/Gaz de pétrole liquéfié); и двете съкращения означават втечнен въглеводороден (петролен) газ.

Следете и за деформации от правилната цилиндрична форма. За да проверите дали маркучът няма прорези и пробиви, можете да използвате пенообразуващ разтвор – сапунов.

+ Почиствайте редовно дюзите на горелките (на котлона и на питата на отоплителна печка).

+ Използвайте сертифицирани за LPG/GPL газови регулатори (редуцир вентили – вентили, намаляващи налягането)

Редуцир вентилът трябва да е изправен и херметичен. Подновявайте го периодично, защото, ако е много стар, има голяма вероятност да не е в изправност. Проверявайте и херметичността на съединителните връзки на редуцир вентила с маркуча с помощта на пенообразуващ разтвор. Следете за това скобите върху маркуча да са добре притегнати.

+ Използвайте газови уреди със съвременни защити – ново поколение по-безопасни газови уреди.

+ Осигурете достъп за профилактика на газовите уреди. Всички газови уреди на потребителите трябва да преминават годишно техническо обслужване.

Газовите бутилки, които използвате трябва да преминат пълен технически преглед и изпитание, осигурени от Ви-газ България на всеки 10 години, затова при изтичане на срока е наложително да ги върнете в някой от търговските ни обекти.

– Не изгаряйте въглища в затворено пространство, например при закрито барбекю.

– Никога не използвайте фурни или газови котлони, за да отоплявате дома си.

Никога не поставяйте фолио около горелките.

– Не оставяйте газовите уреди без наблюдение.

V-Gas спазва всички изисквания за безопасност на националното и европейско законодателство в областта, но потребителите също трябва да гарантират сигурната експлоатация на пропан-бутана.

Важни насоки за безопасна работа с пропан-бутан

За повече информация разгледайте:

  1. Актуализирания ни документ: Инструкции за безопасно ползване на бутилки с ВВГ
  2. Информационен лист за безопасност на ВВГ пропан-бутан
  3. Предупредителните фрази за ВВГ