Предимствата на пропан-бутана пред природния газ

Пропан-бутанът е по-достъпен, екологичен и икономичен от природния газ

Пропан-бутанът (или втечненият въглеводороден газ, LPG) има широки приложения в бизнеса и бита, тъй като е лесно преносим; може да се транспортира, съхранява и използва навсякъде като енергиен източник. Той е предпочитан пред природния газ и поради намаления въглероден отпечатък, удобството и икономичността му.  От пропан-бутана има достатъчно резерви, за да продължи да се произвежда безпроблемно.

Какви са основните разлики между пропан-бутана и природния газ?

  • Природният газ се добива директно от недрата на земята и се транспортира чрез тръби.
  • Пропан-бутанът е продукт, получен след преработката на суровия петрол в рафинериите. Транспортира се с ЖП или автоцистерни.

->Втечненият въглеводороден газ се транспортира по-лесно и навсякъде.

  • Природният газ съдържа предимно метан и етан.
  • Пропан-бутанът е съставен от пропан и бутан.

-> Втечненият въглеводороден газ има по-висока калоричност от природния газ.

Запознайте се с предимствата на пропан-бутана от това кратко видео:

V-Gas като надеждна компания с над 20 години присъствие на българския пазар на пропан-бутан и 80% ръст на нови потребители за 2021 г., следва политиката на ЕС за намаляване на зависимостта от руски енергоизточници. Това е постижимо благодарение на:

– наличието на повече доставчици на пропан-бутан, отколкото на природен газ;

– начина на транспортиране – не по тръби, а чрез кораби, железопътен или автомобилен транспорт.

Затова не се очакват затруднения в доставките на достатъчни количества за българския пазар.

Предимствата на пропан-бутана пред природния газ