Предимствата на автомобилната газова уредба пред бензиновите двигатели

Значително по-евтината цена на горивото кара много шофьори да преминат от бензин на пропан-бутан, но монтирането на АГУ (автомобилна газова уредба) има и още предимства

Интересът към автомобилните газови системи с пропан-бутан винаги е бил голям, но в последната година тенденцията е още по-осезаема и у нас. Все повече собственици на превозни средства преминават към АГУ.

Предимствата на автомобилната газова уредба пред бензиновите двигатели

Използването на пропан-бутан като гориво за бензинови двигатели осигурява редица предимства, основните от които са:

  • разходите за гориво са силно намалени (в някои случаи над 50%); 
  • количеството токсични емисии в атмосферата е много по-малко; 
  • двигателят работи по-тихо; 
  • увеличава се моторният ресурс на двигателя с вътрешно горене; 
  • в условията на студен старт масленият филм не се отмива от стените на цилиндрите;
  • автомобилната газ съдържа значително по-малко примеси в сравнение дори с най-качествения бензин;
  • натоварването на запалителните свещи и катализатора намалява. 

Важно е да се отбележи, че инсталирането на газова уредба не трябва да се доверява на гаражни работилници или несертифицирани сервизи. Некачествената услуга може да доведе до бързо износване на системата, неикономично потребление на газ и най-лошото – опасност от изтичане на газ.

Всички разходи, свързани с инсталирането на АГУ през 2023 г., варират в диапазона 1 500 – 2 000 лв. Инвестицията напълно се възвръща при изминаване на автомобила на над 15 000 километра годишно.

Разберете повече за автогаза, който предлагаме тук.