Приоритетите на Европейския парламент, свързани с пропан-бутана за 2019-2024

На прага на 2019 г. основен приоритет на Европейския парламент продължава да е опазването на околната среда. Ето защо и политиките на страните членки са насочени към широкото използване на пропан-бутан. Разберете защо е важно всеки да използва природосъобразните методи за отопление и придвижване, които LPG предлага.

Приоритетите на Европейския парламент, свързани с пропан-бутана за 2019-2024

Всяка година над 400 000 души умират преждевременно, заради замърсяването на въздуха. Това е най-рисковият фактор за заболявания в ЕС, причинени от околната среда. Праховите частици и азотните оксиди са изключително опасни за здравето. Те се отделят предимно от автомобилите и при отопление.

Как пропан-бутанът може да подобри качеството на въздуха?

  • Когато се използва като гориво за отопление:

Системите за отопление с LPG отделят между 80 и 99% по-малко прахови частици и между 50 и 75% по-малко азотни оксиди, отколкото останалите горива за отопление като въглища, торфа, биомаса и други. Вече над 17%  или 40 милиона домакинства в ЕС използват пропан-бутан за готвене, отопление и подгряване на вода.

  • Когато се използва като гориво за придвижване:

Законодателството на ЕС отдавна е признало ползите за околната среда при използването на пропан-бутан в транспортния сектор. LPG е алтернативно гориво, което отделя минимално количество вредни емисии за разлика от останалите горива.

Колите, задвижвани от пропан-бутан, отделят 98% по-малко азотни оксиди от тези, които използват дизел и 90% по-малко прахови частици от тези, които са на бензин. Благодарение на добрата инфраструктурна мрежа, LPG е масово разпространен почти навсякъде в ЕС и е перфектно решение за намаляване замърсяването на въздуха. Вече близо 8 милиони автомобили в ЕС се движат на пропан-бутан.

Поради широкото си приложение, пропан-бутанът започва да се използва от все повече хора в различни региони на Европа. Политиките на ЕС са насочени към масовото му разпространение, защото LPG е едно от най-природосъобразните горива.

Започнете да го използвате и вие – лесно е, свържете се с нас на национален номер 0700 20204, за да разберете как можете да се възползвате от предимствата на пропан-бутана.

Пълният документ LIQUID GAS EUROPE’S PRIORITIES FOR THE 2019-2024 EUROPEAN PARLIAMENT TERM можете да разгледате тук.