Защо милиони хора по света използват пропан-бутан?

Пропан-бутанът (LPG) е предпочитан енергиен източник от началото на производството му през 1911 г. до днес. Това се дължи най-вече на факта, че той е екологично чист; намира широко приложение в бита и индустрията; транспортира се лесно дори до отдалечени области.

Производство

Приблизително 60% от световния добив на пропан-бутан е чрез извличането му от находища на петрол и природен газ. Останалите около 40% се добиват при преработката на нефт в рафинерии. В нормално състояние LPG е газообразен, но за да се оптимизира употребата му, той преминава в течно състояние чрез нагнетяване в съдове с нормативно заложени спецификации, гарантиращи безопасното му съхранение и транспортиране.

В началото на 20 в. д-р Валтер Снелинг произвежда за първи път пропан-бутан, а няколко години след това се появяват и първите търговски продукти, съдържащи пропан-бутан.

Приложения

Автогаз

Пропан-бутанът се отличава с изключително разнообразен набор от приложения, като потреблението му непрекъснато се увеличава, най-вече като алтернативно транспортно гориво.  Над 27 млн. превозни средства в целия свят се захранват с пропан-бутан, а броят им само в Европа е над 15 милиона. Потребителите избират автогаза, не само защото е екологична алтернатива на останалите горива. Шофьорите са привлечени от по-дългия живот на двигателя на автомобила, който осигурява употребата на пропан-бутан, както и от по-ниските експлоатационни разходи.

Промишлена дейност

Сред промишлените потребители на пропан-бутан са предприятия от металургичната, селско-стопанската, керамичната, хартиената, стъкларската, текстилната и много други индустрии. Причините са свързани с възможността за следене и регулиране на температурата, лесното и гъвкаво съхранение на енергоносителя и чистото изгаряне. Както и останалите нефтопродукти, LPG също намира приложение като суровина в химическата промишленост.

Защо милиони хора по света използват пропан-бутан?

Битови нужди

Домашните газови инсталации са оптималният избор за отопляване, подгряване на вода и готвене. LPG е преди всичко екологично чист източник на енергия. При преминаване към пропан-бутанова домашна инсталация потребителите спомагат за намаляването на вредните емисии и за поддържането на околната среда чиста и здравословна. Високотехнологичните методи за инсталиране на LPG за битови нужди гарантират ефективно функциониране и максимална сигурност при работата на всички уреди и системи. Множество домакинства предпочитат използването на пропан-бутан пред други горива, защото могат лесно да прогнозират потреблението си.

Присъединете се към практичните и иновативни потребители на пропан-бутан. Разгледайте продуктите и услугите ни тук.