Какви са познанията Ви за пропан-бутана?

Науката е слънце, а познанията относно пропан-бутана, неговите свойства и начините за безопасното му използване в битови условия ще Ви бъдат винаги от полза. Ето защо, отговорете на няколко въпроса, които сме подготвили и обогатете знанията си.

Правилните отговори на всеки въпрос ще намерите в материалите, които вече сме публикували в сайта.

  1. Какво представлява пропан-бутанът?

a.                 смес от възобновяеми течни или газообразни горива, произведени от растителни и животински продукти

b.                течност от различни съставки, предимно въглеводороди получени при преработката на суров петрол (нефт).

c.                 смес от леките въглеводороди пропан (C3H8) и бутан (C4H10), които се намират в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура

d.                 Нито едно от изброените

Правилният отговор можете да намерите тук.

Какви са познанията Ви за пропан-бутана?

2. До колко процента се запълват бутилките/резервоарите с пропан-бутан?

a.                 до 75%

b.                 до 85%

c.                 до 95%

d.                 до 100%

Правилният отговор можете да намерите тук.

Какви са познанията Ви за пропан-бутана?

3. Кой открива пропан-бутана?

a.                 Анджело Мариани

b.                 Жозеф Пруст

c.                 Томас Голд

d.                 Валтер Снелинг

Правилният отговор можете да намерите тук.

Какви са познанията Ви за пропан-бутана?
източник на снимката: енциклопедия Британика

4. Кои от твърденията са верни относно съхраняването на бутилки с пропан-бутан?

a.                 Никога не поставяйте бутилката в тавански помещения и мазета

b.                 Винаги използвайте и складирайте бутилките във вертикално положение

c.                 Никога не оставяйте бутилката в близост до източници на топлина

d.                 Всички изброени по-горе

Правилният отговор можете да намерите тук.

Какви са познанията Ви за пропан-бутана?

5. Какво трябва да се предприеме, ако забележите жълт или червен пламък или син пламък с жълт връх, отделящ се от газов котлон?

a.                 Да продължите да готвите

b.                 Да се свържете със специалист

c.                 Да проверите сами на какво се дължи това

d.                 Да се обадите на съседите

Правилният отговор можете да намерите тук.

Какви са познанията Ви за пропан-бутана?

Следете редовно нашия блог, за да разбирате полезни факти за пропан-бутана и препоръки за безопасната му употреба. Ако имате въпроси относно предлаганите от V-Gas продукти и услуги, можете да се свържете с нас директно на тел.: 0700 20204.