business | home | national number: 0700 20204 |

FOR THE WHOLE COUNTRY
National Phone for Order of Bottles: 0700 20 204SOCIETY
V-Gas Spreads Green EnergyNATURE
The respect of the Environment is part of the entire policy of the company.V - GAS Bulgaria

V-Gas Bulgaria sells LPG on the Bulgarian market for already 20 years - staring in 1998 as Shell Gas Bulgaria, in 2007 the company changed its name to Vitogaz and since 2013 it operates under the name V-Gas Bulgaria. The main directions for development of the company are the sales of autogas, LPG for industrial and domestic needs in gas tanks and cylinders, as well as LPG in bottles of 10 and 20 kg.

Why Gas?

The delivery of propane-butane and propane in tanks, cylinders and bottles is popular due to many advantages - independent, secure and economical energy supply that can be used at any point of the country and any location, even at places where there is no electricity supply. Using propane-butane you can secure energy for heating, hot water, cooking, as well as for simplifying the working process in over 2000 spheres of different industries, agriculture and tourism.

 

Read more

News

LPG Has the Potential to Significantly Lower the CO2 Emissions

LPG Has the Potential to Significantly Lower the CO2 Emissions

През месец октомври 2019 г. Европейската LPG асоциация публикува документ относно визията на организацията за развитието на автогаза – Vision of Autogas. Темите, които материала засяга, са съсредоточени върху в...
Вижте повече...

80.8% are completely satisfied with our products and services

80.8% are completely satisfied with our products and services

Резултатите от анкетата ни „Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?“ сочат, че над 80% от запитаните са напълно удовлетворени от нашите продуктите и услугите. Най-високата възможна оценка дават 101 от 125 клие...
Вижте повече...

Use Gas Stoves Only for Cooking

Use Gas Stoves Only for Cooking

Газовите котлони и печки са само за готвене, не ги използвайте за други цели като отоплениеГазовите печки и котлони в затворени помещения са предназначени само и единствено за готвене. Не ги използвайте за отоп...
Вижте повече...

V-Gas insists on clear rules when filling LPG bottles

V-Gas insists on clear rules when filling LPG bottles

V-Gas настоява за ясни правила при пълнене на бутилки с пропан-бутан По време на семинар на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) се обсъдиха мерките, които трябва да се предприемат за регулация при...
Вижте повече...

How Does Propane-Butane Smell Like?

How Does Propane-Butane Smell Like?

Знаете ли, че пропан-бутанът няма мирис, но към него се добавя ароматизатор - етилмеркаптан, така че евентуални течове могат да бъдат усетени лесно? Отличителната миризма на пропан-бутан, която хората свърз...
Вижте повече...

Safe Use of Gas Cylinders

Safe Use of Gas Cylinders

Целият ни екип във V-Gas поставя безопасността на първо място. Затова за нас е от изключителна важност сигурната експлоатация на бутилки с пропан-бутан и спазването на всички изисквания за безопасност на национ...
Вижте повече...