за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Екипът на V-Gas се включи в „Ден на маратонката“

Екипът на V-Gas се включи в „Ден на маратонката“
На 22 март (петък) екипът нa V-Gas се включи в инициативата на Multisport – „Ден на маратонката“. Над 70 служители на компанията се чувстваха още по-комфортно на работа, обути в маратонки.„Събитието е точно в началото на пролетта, когато се замисляме как да живеем по-здравословно и удобно. Затова във V-Gas държим служителите ни да са активни, не само в работата си, но и занимав...
Вижте повече...