за бизнеса | за дома | национален номер: 0700 20204 / 0882 977 459 |

Как пропан-бутанът щади околната среда?

Как пропан-бутанът щади околната среда?
Пропан-бутанът (LPG) е нисковъглеродно алтернативно гориво, което отделя 33% по-малко CO2 от въглищата и 12% по-малко от нефта. При консумацията му не се отделя почти никакъв черен въглерод, на който до голяма степен се дължи глобалното затопляне.Защо пропан-бутанът е чист и щадящ околната среда?LPG е природосъобразен не само поради ниското ниво на отделяните въглеродни емисии,...
Вижте повече...